Best Sellers

Sunday, April 24, 2011

Mori Masako's Best Collection

Mori Masako's Best Collection

Track list :
1. Sensei
2. Dokyusei
3. Chugaku Sannensei
4. Yugao no Ame
5. Kinen Jyu
6. Okasan
7. Anatao matte Sannen Sankagetsu
8. Anohito no Hune Ichatta
9. Namida no Sanbashi
10. Oyako Gusa
11. Higan Bana
12. Tameiki Bahi
13. Hatoba Dori Namida Cho
14. Kita Kanko
15. Kanashimi Honsen Nihonkai
16. Tachimachi Misaki
17. Ettou Tsubame
18. Namida Yuki
19. Aishouka
20. Hina Monogatari

Mori Masako's Best Collection

No comments:

Post a Comment